Witamy na stronie internetowej projektu „Rodzinka.Rozansko.pl” realizowanego w Różańsku od marca do grudnia 2017 r.

Udział w przedsięwzięciu dał Wam możliwość aktywnego działania na rzecz naszej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczynił się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. 

Na projekt Rodzinka.Rozansko.pl złożyła się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska. 

Projekt skupiał się na trzech zasadniczych filarach:

  1. Wspieranie (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.),
  2. Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.),
  3. Integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).

Szczegółowy opis zrealizowanych działań znajdziesz [tutaj]. W razie jakichkolwiek pytań [skontaktuj się z nami].

     

Projekt „Rodzinka.Rozansko.pl” współfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Dębno