Wspólna praca, dla wspólnego celu to doskonały sposób na zdobywanie przez dzieci (i dorosłych) różnych umiejętności. W budżecie projektu zaplanowaliśmy pulę środków w wysokości 8 tys. złotych na wsparcie co najmniej dziesięciu rodzinnych inicjatyw oddolnych zgłaszanych przez WAS!

Inicjatywa oddolna może mieć bardzo różną formę np.: wykonanie prac porządkowych w nieestetycznych punktach wsi, organizacja festynu, warsztatów rękodzieła, rajdu rowerowego, zawodów sportowych, warsztatów muzycznych, pleneru malarskiego, białkowanie drzew, stworzenie makiety wsi, sadzenie drzewek, wykonanie karmników dla zwierząt itd. Paleta pomysłów jest ograniczona jedynie... Waszą pomysłowością :)

Wsparcie będzie polegało na zakupie/sfinansowaniu (bezpośrednio przez naszą Fundację) kosztów sprzętu czy materiałów niezbędnych dla realizacji Waszej inicjatywy (bez kosztów osobowych/honorariów).

Warunkiem koniecznym sfinansowania przez nas niezbędnych kosztów będzie:

 • zawiązanie przez Was nieformalnej grupy min. pięciu osób (w tym min. trzech spokrewnionych),
 • precyzyjne zdefiniowanie celu, określenie kosztów i terminu realizacji inicjatywy.

Wysokość środków przekazanych na jedną inicjatywę to nawet 800 złotych!

Aby zgłosić inicjatywę zapoznaj się z REGULAMINEM, a następnie pobierz i wypełnij prosty WNIOSEK.

W razie pytań, [skontaktuj] się z nami.

„Szkoła dla rodziców” był cyklem inspirujących spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych, cieplejszych i dojrzalszych relacji z dziećmi lub wychowankami. 

Ich głównym celem było wspieranie rodziców/opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń.

Zakres zajęć to m.in.:

 • postawy rodzicielskie i ich wpływ na relacje z dzieckiem,
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • czym są granice, dlaczego ich potrzebujemy i jak je ustalić?
 • kary i nagrody w wychowaniu dziecka,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • zwiększanie świadomości rodziców/opiekunów na temat uzależnień i przemocy.

Zajęcia poprowadziły cenione ekspertki mgr inż. Tamara Olszewska-Watracz (T) oraz mgr Joanna Rysz (J) ze Szczecina.

Harmonogram spotkań:

 • 22 kwietnia (sobota), godz. 15:00-19:00 T+J (4 h)
 • 13 maja (sobota), godz. 15:00-19:00 T+J (4 h)
 • 24 czerwca (sobota), godz. 10:00-14:00 (J) (4 h)
 • 08 lipca (sobota), godz. 10:00-14:00 (T) (4 h)
 • 29 lipca (sobota), godz. 10:00-14:00 (J) (4 h)
 • 09 września (sobota), godz. 10:00-13:00 (J) (3 h)
 • 30 września (sobota), godz. 10:00-13:00 (T) (3 h)
 • 07 października (sobota), godz. 10:00-14:00 (T) (4 h) 

Późną jesienią (sobota - 18 listopada, godz. 11:00) powtórzymy akcję społeczną rodzinnego sadzenia róż. Przeprowadzimy ją jako jedną z inicjatyw z okazji 70-rocznicy nadania wsi Różańsko polskiej nazwy (co stało się w 1947 roku). Będzie to przedsięwzięcie sprzyjające integracji międzypokoleniowej, przy jednoczesnym nawiązaniu do historii wsi.

Ze środków projektu zakupionych zostanie ok 250 sadzonek (wybór sadzonek zostanie poprzedzony internetowym głosowaniem). Wybrane sadzonki zostaną nieodpłatnie przekazane do zasadzenia w przydomowych ogródkach.

Dzięki relatywnie niedużym nakładom, osiągniemy doskonały efekt społeczny w postaci zaangażowania całych rodzin we wspólne działanie, oraz – po kilku miesiącach - efekt estetyczny w postaci pięknie kwitnących i pachnących róż (będących także wieloletnią pamiątką wspólnego działania). 

Działaniem silnie sprzyjającym budowaniu więzi rodzinnych, integracji wokół wspólnego celu było utworzenie i prowadzenie w Różańsku rodzinnego ogrodu edukacyjnego pod hasłem „Kiełkowanie dla przyszłości”. 

Ogród powstał na terenie za Plebanią jako wielofunkcyjny obiekt z kilkoma strefami. Jeżeli chodzi o strefę kwiatową to ważne miejsce zajęły tutaj róże - nawiązujące do nazwy RÓŻAńsko.

Dokładna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna ogrodu została wypracowana przez samych autorów (rodziny) w toku realizacji projektu, pod okiem eksperta - architekta krajobrazu. 

Ze środków projektu pokryty został koszt zakupu niezbędnych materiałów (np. kilka worków żyznej ziemi), sprzętów, narzędzi Z projektowego budżetu sfinansowany został także koszt zakupu nasion i sadzonek. Wszelkie prace ogrodowe wykonywane były natomiast własnymi zasobami czasu i sił.

Opiekunem ogrodu jest p. Ewa Krajda.

W myśl zasady cudze chwalicie, swojego nie znacie, zorganizowaliśmy dla Was dwa rodzinne spływy kajakowe rzeką Myślą. Na kilkukilometrowej trasie podziwialiśmy uroki lokalnej przyrody. Spływy kajakowe to doskonała forma aktywnego wypoczynku sprawiająca wiele radości niezależnie od wieku. To wiele nowych doznań, bliski kontakt z przyrodą, oderwanie od cywilizacyjnych wygód. 

W spływach wzięło udział blisko 60 osób. Myśla jest bardzo spokojną rzeką, dlatego w spływach mogły wziąć udział zarówno małe kilkuletnie dzieci, jak i osoby dorosłe (w tym seniorzy).

W ramach projektu nieodpłatnie zapewniliśmy uczestnikom dowiezienie na miejsce spływu i odwiezienie do Różańska (autokar), oraz smaczny poczęstunek po spływie (grill/ognisko). Z projektu pokryty został również koszt wynajmu kajaków, kamizelek i obsługi całego spływu.

Terminy spływów:

 • 01 lipca (sobota), godz. 09:45 (zbiórka na przystanku PKS) - 16:00
 • 15 lipca (sobota), godz. 09:45 (zbiórka na przystanku PKS) - 16:00

Trasa spływu: Dargomyśl (start przy Młynie) - Gudzisz (trasa liczy ok 7,5 km, tj. ok 3-3,5 h płynięcia z nurtem Myśli)

Skoro od Różańska do najbliższego kina jest niemal 50 kilometrów, to może sprowadzimy kino do Różańska? :) W trzy sobotnie, letnie wieczory zorganizowaliśmy na boisku kino „pod chmurką”!

Na potrzeby „kina pod chmurką” do Różańska przyjechało profesjonalne nagłośnienie, sprzęt projekcyjny i gigantyczny pneumatyczny ekran o wymiarach 7 x 4 m! 

Seansy odbyły się w terminach to:

 • 01 lipca (sobota), godz. 21:45 (filmy: "Nietykalni" & "Seksmisja")
 • 15 lipca (sobota), godz. 21:45 (filmy: "Most szpiegów" & "Kac Vegas")
 • 29 lipca (sobota), godz. 21:30 (filmy: "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" & "Choć goni nas czas")

Na miejscu czynny był punkt gastronomiczny. 

Nowatorską i niezwykle atrakcyjną formą integracji rodzin była gra terenowa pod hasłem „Wieś to plansza… Wejdź do gry!”. Idea zabawy opierała się na tym, że kilkuosobowe rodzinne drużyny ruszyły w teren (wieś i okolice) i mając do dyspozycji mapę, specjalny instruktaż i kartę gry docierały do określonych miejsc, w których musiały rozwiązywać zagadki, czy też wykonywać określone zadania...

Różnorodność zadań pozwoliła na zespołową pracę koncepcyjną i radość z odkrywania, a także postawiła uczestników w sytuacjach nieszablonowych i niespodziewanych. Zadania wymagały wspólnego wysiłku intelektualnego i pracy grupowej. W grze terenowej - która odbyła się w wakacje - wzięło udział 10  drużyn (w sumie 43 osoby; najmłodszy uczestnik miał 2, a najstarszy 65 lat)

W ręce zwycięzców trafiły nagrody rzeczowe za niemal 1400 złotych (namioty, śpiwory, karimaty itp.)!

Tego jeszcze u nas nie było :)

Gra odbyła się w sobotę - 19 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 (start przy barze "BOBEK").

W sobotę 12 sierpnia (sobota) we współpracy z Kołem Chłopów Wiejskich i licznym gronem podmiotów partnerskich zorganizowaliśmy III Wielki Piknik Rodzinny. Impreza służyła nie tylko wspólnemu rodzinnemu spędzaniu czasu wolnego, integracji poprzez zabawę, ale także promocji wartości rodziny.

Na Wielki Piknik Rodzinny złożyło się kilkanaście atrakcji i imprez towarzyszących m.in.:

 • III Rodzinny Bieg Integracyjny (z nagrodami za 750 zł),
 • III Olimpiada Rodzinna (z nagrodami za 1400 zł),
 • I Powiatowy Turniej Wsi Powiatu Myśliborskiego (rywalizacja drużyn z Różańska, Cychr, Golenic, Mostkowa oraz Nowogródka Pomorskiego),
 • wielkie dmuchane zamki (darmowe!),
 • strzelanie z wiatrówki do tarczy,
 • konkurs dla strongmanów,
 • pokaz umiejętności street workout (uliczny trening siłowy) amatorskiej młodzieżowej drużyny sportowej Gymsthenics z Różańska,
 • strefa atrakcji dla dzieci (realizacja: Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników),
 • plenerowa wystawa malarstwa Krzysztofa Kłosowicza
 • pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez Powiatową Straż Pożarną z Myśliborza,
 • wóz bojowy straży pożarnej OSP w Różańsku,
 • przejażdżki konne i jazda na kucyku,
 • quady i motocykle,
 • malowanie buziek,
 • stoisko promocyjne Nadleśnictwa Różańsko (rozpoznawanie tropów zwierząt, liści, szyszek, mini konkursy z nagrodami),
 • stoisko promocyjne stowarzyszenia Lider Pojezierza z Barlinka,
 • stoisko promocyjne Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ze Stargardu,
 • stoisko promocyjne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu (alkogogle, narkogogle, badanie poziom CO2 w wydychanym powietrzu, rebusy, gadżety),
 • stoisko promocyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • zabawa taneczna do białego rana...

Jako dodatkową atrakcję przygotowaliśmy ponad 363 darmowe, okolicznościowe koszulki na 70-rocznicę nadania Różańsku polskiej nazwy.

Organizatorzy:

 • Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego
 • Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku

Partnerzy:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Różańsku,
 • Klub Sportowy Sokół Różańsko,
 • Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników,
 • Nadleśnictwo Różańsko,
 • Powiatowa Straż Pożarna w Myśliborzu,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[GALERIA ZDJĘĆ]

Z myślą o łączeniu pokoleń, tworzeniu przestrzeni do wspólnego spędzania czasu przez „juniora i seniora” zorganizowaliśmy także cykl trzech warsztatów artystycznych decoupage (zajęcia odbywały się latem, kiedy dzieci mają wakacje).

Technika decoupage (zwana też techniką serwetkową), wykorzystywana jest do ozdabiana przedmiotów drewnianych, szklanych, glinianych, styropianowych... W technice tej wykorzystuje się wzory z serwetek papierowych, które po nałożeniu w odpowiedni sposób i przy użyciu odpowiednich materiałów, łączą się z ozdabianym przedmiotem, dając wrażenie jak gdyby przedmiot był pomalowany.

Program warsztatów:

 • zaprezentowanie techniki krok po kroku,
 • własnoręczne ozdabianie drewnianych przedmiotów,
 • zaprezentowanie metody, jako ciekawej twórczej, rozwijającej wyobraźnię.

Harmonogram warsztatów:

 • Grupa I: 12-14 lipca, godz. 09:30-13:30
 • Grupa II: 12-14 lipca, godz. 14:30-18:30
 • Grupa III: 24-26 lipca, godz. 09:30-13:30

W wakacyjnych zajęciach udział wzięło blisko 50 adeptów sztuki decoupage. Spod ich rąk wyszła ponad setka artystycznych prac!

Zajęcia zakończą się małym wernisażem i sesją fotograficzną.

Prowadzące: Edyta Tyszka, Anna Mikuś – od kilku lat hobbystycznie zajmujące się zdobieniem techniką decoupage, wyroby - poza przyjemnością tworzenia są dla nich również sposobem dorobienia do pensji; inicjatorki i opiekunki szkolnych kół artystycznych „Hand Made”; ukończyły specjalistyczne kursy szkoleniowe, obecnie same szkolą kolejnych adeptów sztuki decoupage. Prowadziły warsztaty decoupage dla zróżnicowanych grup odbiorców. 

O ile z myślą (głównie) o paniach zorganizowaliśmy warsztaty decoupage, o tyle z myślą (głównie) o panach zorganizowaliśmy międzypokoleniowy, rodzinny turniej wędkarski w wędkarstwie spławikowym. Podczas zawodów uczestnicy zawalczyli o puchar mistrza oraz profesjonalny sprzęt wędkarski (o łącznej wartości ok 750 zł).

Zwyciężył zawodnik, który w określonym czasie (90 minut) złowił ryby o największej masie (pomiar wykonany wagą elektroniczną). Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja i wręczane nagrody drużynowe (tj. wyniki uzyskane przez tandemy np. dziadek z wnukiem/wnuczką, ojciec z synem/córką, kuzyn z kuzynem itp.).

Odbyły się dwa dni eliminacji oraz finał. Rywalizacja przeprowadzona została na stawie rybnym przy ośrodku „W Sam Las” w Barnówku w dniach 16-18 czerwca, zgodnie z harmonogramem:

 • 16 czerwca (piątek), godz. 17:00-19:00
 • 17 czerwca (sobota), godz. 17:00-19:00
 • 18 czerwca (niedziela), godz. 14:00-16:00

Finałem zawodów było wspólne grillowanie (18 czerwca, godz. 17:00, bar "BOBO" w Różańsku).

W trzydniowych zawodach udział wzięło w sumie 37 mieszkańców Różańska, z czego do finału dostało się 14. Kibicowało im kolejnych 20 osób.

Tytuł mistrza trafił do 80-letniego Stanisława Frączaka (połów 3,60 kg). Wicemistrzem został Wojciech Lipka - 18 l. (połów 3,55 kg). Trzecie miejsce zajął Dominik Mroczek 17 l. (połów 3,28 kg).

Nagrodami były profesjonalne sprzęty wędkarskie (kołowrotki, wędki, siatka, podbierak, przyborniki) oraz okolicznościowe trofea.

Partner techniczny zawodów: Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku.

Warsztaty miały na celu wspomóc Was - mieszkańców/rodziny w diagnozie lokalnych problemów oraz potrzeb, jak również zwiększyć Wasze kompetencje w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych.

Warsztaty były wstępem do uruchomienia mikrofunduszu na rodzinne inicjatyw oddolne.

Dzięki udziałowi w zajęciach dowiedzieliście się m.in.:

 • jak diagnozować problemy w lokalnej społeczności/otoczeniu,
 • jak definiować cele,
 • jak przygotować ciekawe przedsięwzięcie (projekt),
 • skąd pozyskać fundusze na jego realizację,
 • jak zbudować zespół projektowy czy przygotować harmonogram prac.

Przy czym zajęcia obejmowały jedynie podstawową wiedzę i skupione były przede wszystkim na praktycznych ćwiczeniach (w 100% na bazie problemów ze środowiska lokalnego). Podczas warsztatów, pod okiem eksperta przygotowaliście koncepcje kilku pilotażowych inicjatyw rodzinnych do późniejszego zrealizowania.

Warsztaty potrwały 2 dni (po 4 godziny). Wzięło w nich udział w sumie 16 osób.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 kwietnia (godz. 15:00) drugie w sobotę 13 maja w świetlicy wiejskiej.

Prowadząca: Katarzyna Zwarzany - niezależny ekspert ds. ekonomii społecznej, absolwentka wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka kilkuset projektów, ekspert oceniający (m.in. w zakresie integracji społecznej, edukacji oraz rynku pracy), trener edukacji ekonomicznej i finansowej, współpracownik i wolontariusz szeregu organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w całym kraju, pedagog.

     

Projekt „Rodzinka.Rozansko.pl” współfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Dębno