Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego (organizator projektu) została powołana w 2009 roku. Od kilku lat podejmujemy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości i edukacji. Uważamy, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, która jest niezbędna, aby nowoczesne państwo mogło rozwijać się efektywniej.

W województwie zachodniopomorskim aktywności kształtujące takie właśnie zachowania i postawy społeczne realizowaliśmy organizując dwanaście edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, zachodniopomorskie edycje Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, oraz inne projekty edukacyjne.
 
W 2010 r. realizowaliśmy projekt Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej, w 2013 r. projekt Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to, w latach 2014-2015 realizowaliśmy w Różańsku projekty Pora Seniora oraz Centrum Aktywności Lokalnej. W 2016 r. realizowaliśmy projekt Pora Seniora w gminie Dębno oraz projekt Nasza Pierwsza Spółdzielnia będący udaną próbą odrodzenia idei spółdzielczości uczniowskiej w zacho-dniopomorskich szkołach.
 
2017 r. przyniósł kolejną edycję projektu dla seniorów, tym razem o zasięgu ogólnopowiatowym, a także projekt Rodzinka.Rozansko.pl kierowany do rodzin z Różańska.
 
Swoimi działaniami objęliśmy już dziesiątki tysięcy osób. Zrealizowaliśmy setki godzin szkoleń, warsztatów, wykładów, konkursy z nagrodami, konferencje i inne przedsięwzięcia edukacyjne.
 
Naszą misją jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu zachodniopomorskiego, poprzez ożywianie wśród mieszkańców ducha przedsiębiorczości, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, inspirowanie do działania na rzecz lokalnych społeczności.
Prezes Zarządu
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 
 

Partner techniczny projektu:
 

     

Projekt „Rodzinka.Rozansko.pl” współfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminy Dębno